Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Mjuka djur och monster

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 juni 2018

Vi skapar mjuka djur och monster i töjbara tyger utifrån inspiration av andra kulturer. Vi lär oss vilka tekniker som lämpar sig för töjbara tyger och runda former. Vi utvecklar också vår förmåga att hantera symaskinen.  

Avsnitt 1

Du inspireras av figurer och ansikten från olika kulturer, tex samer, inka och andra indianer mm

Sen ritar du ett mönster själv och formar den figur du vill tillverka. Du ska kunna redogöra för hur och varifrån du hämtat din inspiration. Här tränas du i att bedöma hur storleken och formen på den färdiga figuren påverkas av formen du ritar.

Du väljer mellan olika töjbara tyger, enfärgade eller mönstrade, trikå eller velour och funderar på vilket uttryck din figur får av de val du gör. Hur påverkar ansiktsuttrycket? Du utvecklar din idé enligt anvisningar och skapar en beredskap för arbetet.

Vid sömnaden lär du dig vilka sömmar som lämpar sig för töjbara tyger och varför. Du blir också skickligare på att hantera symaskinen. Du lär dig vad man behöver tänka på innan man vränger svängda former.

Till "ansiktsuttrycket" använder du lämplig teknik, t.ex. broderi, applikation etc

Du tränar dig i att följa en enkel arbetsbeskrivning.

I utvärderingen som du sedan gör, ska du särskilt ta ställning till hur det färdiga resultatet och uttrycket blev i förhållande till din planering och ritning.

I väntetid ska du pröva och försöka lära dig minst en av dessa garntekniker: virka luftmaskor, sticka räta maskor eller påta. Du kan gärna pröva och lära dig fler. 


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris textilslöjd 4-6 läsåret 17-18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback