Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

sva årskurs 3

Nygårdskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 11 september 2019

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga hur du kan

- LÄSA  och förstå enkla barn- och ungdomsböcker.
- läsa enkla faktatexter och därefter återge dem.
- förstå instruktioner.

SKRIVA berättelser så man förstår vad det handlar om.
- skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
- placera ord i alfabetisk ordning.
- skriva så att andra kan förstå.
- stava ljudenligt.

- LYSSNA/ TALA om händelser, vad man sett, hört eller läst så att andra kan förstå.
- förstå instruktioner.

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att läsa, skriva, tala och lyssna.

Undervisning och arbetsformer

Vi arbetar med att läsa/skriva/tala/lyssna genom att:
LÄSA
Vi läser elevnära skönlitterära böcker individuellt eller i grupp.
Vi har bokpresentationer och boksamtal.
Vi har högläsning , läser och samtalar om olika texter.
Vi läser enkla faktatexter och därefter försöker återge den med egna ord.
Vi lånar böcker på biblioteket.
Vi har läsläxor.


SKRIVA
Vi skriver berättelser.
Vi skriver texter till bilder.
Vi övar på att skriva berättelser med en tydlig början en mitten och ett slut.
Skriver texter utifrån enkla tankekartor.
Lång och kort vokal(dubbelteckning).

Stavning av elevnära ord

Arbetar med alfabetisk ordning, rimord, synonymer, motsatsord

Tränar skriva ljudenliga och frekventa ljudstridiga ord rätt

LYSSNA/TALA
Berätta regelbundet om händelser, vad man läst, vad man sett och lärt.
Förstå och kunna ge en enkel instuktion. 

SPRÅKBRUK

Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Matriser i planeringen
Svenska som andraspråk år 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter