Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

9

Hinduismen-Buddhismen

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 september 2017

Övergripande mål och Syfte

Studier i Religion syftar till att utveckla kunskap och förståelse om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Eleverna ska också bli uppmärksamma på hur människor inom olika religioner lever, uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnet religion ska behandla följande:

 • centrala tankar och gestalter för ovanstående religioner

 • heliga platser och heliga skrifter för ovanstående religioner

 • hur religionerna brukas i dagens samhälle

 • huvuddragen i religionernas historia

 • samband mellan religion och samhälle i olika tider och på olika platser

 • religionernas roll i några politiska skeenden, konflikter

 • frågor gällande religionsfrihet, sexualitet och jämställdhet

 • hur olika livsfrågor skildras för religionerna såsom exempelvis meningen med livet, kärlek mm

 • hur religionerna formar människors identitet och livsstil

 • etiska begrepp och frågor om människosyn, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar

 • för religionerna centrala aktuella begrepp

Förmågor som vi ska träna

Mina förväntningar:

 • Du ska känna till de viktigaste grunderna och grundarna inom religionerna
 • Du ska känna till den historiska bakgrunden till religionerna
 • Du ska känna till högtider, traditioner och symboler
 • Vilka regioner i världen religionerna är störst
 • Likheter och skillnader inom religionerna
 • Religionens påverkan på samhället, kvinnosyn, jämställdhet, frihet
 • Religionens påverkan av konflikter och politik

 

Redovisning:
Vi tar upp mina förväntningar samt begrepp och analyser i vår redovisning.
Vi pratar om hur redovisningen ska gå till.

Så här ska vi arbeta

 • Jag berättar om de viktigaste delarna inom religionen
 • Du gör anteckningar
 • Vi tittar på film
 • Du söker kunskap som du sen bearbetar och analyserar
 • Tränar på att använda ny begrepp inom ämnesområdet.

 

Bedömning

Bedömningen kommer att göras i en bedömningsmatris ihop med denna LPP  samt en formativ bedömning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hinduismen och Buddhismen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter