Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi åk 4 ht 2016

Piratenskolan, Simrishamn · Senast uppdaterad: 15 augusti 2017

Geografi åk 4 ht 2016

  1. v.34 - v.42

 

Ge Geografi 4-6 gleerups David Örbring

 

Kap. Hållbar utveckling- Diskutera först gemensamt vad ni i klassen kan göra för att få en hållbar utveckling.Dela sedan upp klassen i mindre grupper. Bestäm vem som ska anteckna det ni i gruppen kommer fram till. Diskutera i gruppen vad ni i klassen kan göra för att arbeta för en hållbar utveckling. Börja med dessa punkter: Vilka problem vill ni diskutera? Kom överens om max tre saker. Rösta om ni inte är överens.- Hur ser det ut idag?- Varför ser det ut så här, tror ni?- Hur vill ni att det ska bli? -Vad måste hända för att det ska bli som ni vill? -Vilka av dessa problem kan ni påverka? -Vad kan ni göra? -Gör skolan eller kommunen något redan för just detta? Titta på kommunens hemsida. Ni kan också skriva eller ringa och fråga kommunen. -På vilket sätt kan det bli bättre?

 

Kap. Sverige- Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden. Eleverna gör en egen bok och skriver om några olika landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige. Detta görs även utifrån kartan. Detta utifrån olika källor där vi resonerar om källornas användbarhet.

 

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor. Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.Kap. Hållbar utveckling. De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp. Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.


Vi kollar på diagram och gör jämförelser över hur ser vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen ut.


Läroplanskopplingar

Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter