Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Bild Vt-2018 år 5

Toråsskolan 4-9 Skall avslutas, Kungsbacka Förskola & Grundskola · Senast uppdaterad: 18 juni 2018

Nu ligger fokus på bildframställning med olika tekniker och material. Arbeta med enpunktsperspektiv, tredimensionella bilder samt skuggning.

Syfte/Läroplanensmål

Mål för eleven

Lektionsinnehåll

Genomgångar av olika tekniker att framställa bilder på.

Måla bilder utifrån vissa givna förutsättningar.

Enpunktsperspektiv och tredimensionella bilder

 

.

Bedömning

Lyssna på genomgångar och instruktioner så att du kan genomföra den bilduppgift du fått.

Välja olika redskap och tekniker när du fritt får välja teknik till ditt bildskapande.

Använda och hantera olika material och redskap.

Slutföra dina bilduppgifter på ett medvetet och genomtänkt sätt.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Matriser i planeringen
Bild hösten 2017
Matris Bild Lgr11
Matris Bild Lgr11
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback