Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

7

Fågelholk

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 19 september 2017

Vi ska delta i tävlingen fågelholks-SM. Kreativa och fullt fungerande holkar ska tillverkas för att sedan bli bidrag till tävlingen. 2017 kom vi till final- 10 finalplatser av 394 bidrag. Vi slutade på en 6:e plats. Läs mer på: www.naturskyddsforeningen.se/holk.sm Där kan du också se tidigare bidrag som vi självklart ska toppa!

Tidsplan

Arbetet kommer att ta ca 7 veckor.

För de som har träslöjd på vårterminen måste holken vara klar senast 31 mars för att få vara med i tävlingen.

Lektion 1: Introduktion av uppgift samt skissarbete 

Lektion 2-7: Tillverkning

 

Preliminär tidsplanering, ändringar kan komma att ske.

Arbetssätt, metod och material

Ni kommer att arbeta minst två och två, beroende på hur många elever det är i varje grupp. Uppgiften introduceras gemensamt i gruppen då även viss inspiration kommer att visas. Ni får sedan själva fortsätta leta inspiration eller skissa efter helt egna idéer. 

Instruktioner kommer att finnas skriftligt med bilder, ges muntligt och visas praktiskt. Exempel på tillverkade holkar kommer att visas.

Eleverna kommer sedan få använda tidigare kunskaper av verktyg, maskiner och arbetsmetoder för att nå önskat resultat. 

Eleverna kommer i huvudsak arbeta i furu. Andra material så som plywood, andra svenska träslag, horn, halv- och helfabrikat kan användas, samt färg lämpad för utomhusbruk för de som önskar färgsätta sin holk.

 

Mål

När du genomfört den här uppgiften har du:

  • utvecklat förmågan att planera och genomföra en egen idé (från idé till färdig produkt)
  • utvecklat din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färg och form
  • utvecklat din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.
  • dragit lärdom av tidigare erfarenheter i sin slöjdprocess
  • utvecklat din förmåga att bedöma sitt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
  • utvecklat din självständighet och samarbetsförmåga i slöjdprocessen

 

Bedömning

Slöjdprocessens alla delar ska redovisas. Skisser över hur holken är tänkt att se ut, loggbok över arbetets gång, den färdiga holken och en utvärdering av det egna arbetet.

Hur genomarbetad holken är bedöms. Hur kreativt holken är utformad, noggrannheten och funktionen är det huvudsakliga.

För högre betyg ska du ha med motiveringar och förklaringar i din loggbok och utvärdering. Du ska arbeta på ett sådant sätt att du själv driver arbetet framåt och bidrar med egna idéer om hur problem kan lösas. Holkens funktion ska vara väl genomtänkt.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.

I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav slöjd 7-9
Uppgifter
Slöjd: Inlämning av skisser, planering och ritning
Slöjd: Tillverkning av fågelholk
Slöjd: Redovisning av fågelholk