Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6 - 9

Spanska åk 6 och 9

Sverigefinska skolan i Botkyrka , Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 juni 2018

Vi kommer ha många olika muntliga övningar i undervisningen. Eleverna få lära sig snabbt hur man använder spanska i enkla vardagliga situationer, t.ex. presentera sig själv, berätta om sig själv, vad man tycker om att göra. Man lär sig också hur man beställer något att dricka och äta. Vi kommer att sjunga mycket, lyssna på texter, spanskspråkig musik och se olika filmklipp/filmer. Vi tar också upp olika traditioner vid jul/ny år/ påsk i Spanien och i Latinamerika. Vi ska jämföra skolsystem och familjeliv i Spanien och Sverige.

Español

Övergripande områden i spanska

År 6
 
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
År 7
 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 
År 8
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Åsikter, känslor och erfarenheter
. • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 
År 9
 
• Åsikter, känslor och erfarenheter.

• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter

. • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Spanska åk 6 -9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback