Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

6

Tyska år 6 läsåret 17/18

Kristinebergskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 24 augusti 2017

Skolans värdegrund och uppdrag

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att eleverna ska få "utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga". Dessutom tränas eleverna i att ta eget "initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra". Genom att studera ytterligare ett språk så förbereds eleverns för "ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränserna."

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sina förmågor i tala, samtala, skriva, läsa och förstå talat språk.

Arbetssätt och undervisning

 

Under läsåret kommer vi att arbeta med de olika förmågorna tala, samtala, skriva, läsa och höra. Vi kommer huvudsakligen att arbeta i boken Genau! 1

Vi kommer att ha regelbundna läxor och varje vecka lär vi oss ca 10-15 nya ord. 

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få visa de olika förmågorna: tala, samtala,skriv, läsa och höra. 

Tidsram

Årskurs 6

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter