Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

5

Bild åk 5

Snöstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 11 oktober 2017

På bilden i år kommer vi att jobba med illustrationer till text, 3D-bilder, formbara material, konstanalys och foto med redigering.

Våra mål

 

Du ska:

- kunna framställa några olika typer av berättande och informativa bilder så att budskapet framgår (kommunikativ förmåga).

- kunna använda olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck (procedurförmåga).

- kunna utveckla idéer genom att använda samtida och historiska bilder (metakognitiv förmåga).

- kunna använda ord och begrepp för att kunna samtala om bilder (begreppslig förmåga, kommunikativ förmåga).

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

  • Göra illustrationer till olika texter
  • Skapa tredimensionella bilder
  • Använda formbara material t. ex. gips
  • Ta foto och redigera
  • Samtala om olika typer av bilder

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 

Godtagbara kunskaper

-  kunna göra en enkel illustration till en text.

- kunna göra bilder och figurer i 3D.

- kunna utveckla idéer genom att fotografera och redigera.

- kunna samtala om olika typer av bilder.

 

Mer än godtagbara kunskaper

-  kunna göra en illustration till en text så att texten framhävs.

- kunna göra bilder och figurer i 3D med rätt proportioner.

- kunna utveckla idéer genom att fotografera och redigera.

- kunna samtala om olika typer av bilder och leda diskussionen framåt.


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter