Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Kemi

·

Årskurs:

4 - 5

Växthuseffekten och klimathotet

Almtunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 oktober 2019

Vi ska lära oss omväxthuseffekten, den förstärkta växthuseffekten, fossila bränslen, förnybara bränslen samt alternativa energikällor.

Syfte

Att få kännedom om hur vi människor påverkar vår jord och vårt klimat.
Att använda kunskapen i ställningstagande kring hållbar utveckling.

Centralt innehåll

Det betyder att du ska kunna

 • Förstå vad begreppet hållbar utveckling innebär.
 • Förstå hur växthuseffekten fungerar
 • Förstå vad som påverkar klimatet på jorden, den globala uppvärmningen och förstärkta växthuseffekten
 • Argumentera kring frågor som rör hållbar utveckling.
 • Förstå hur du påverkar och kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Kunna läsa och ta till dig information genom faktatexter, fakta filmer och sådant du läser i tidningar.

 

För att nå kunskaperna ska vi

 • Ha gemensamma genomgångar och övningar i klassen.
 • Ha gemensamma diskussioner kring hållbar utveckling där du får ta ställning och argumentera för din åsikt.
 • Vid grupparbete söka information kring hållbar utveckling, förstärkt växthuseffekt, fossila bränslen och förnybara bränslen  samt presentera ert resultat på valfritt sätt för klassen.
 • Ha praktiska övningar som konkret visar hur vi själva kan påverka och verka för en hållbar utveckling.
 • Reflektera kring hur våra/era egna val kan påverka miljön.

Bedömning

 • Jag kommer att bedöma dig genom de samtal och diskussioner vi har i klassen.
 • Du kommer bli bedömd i grupparbetet kring hållbar utveckling.
 • Du kommer bli bedömd på ett skriftligt eller muntligt kunskapstest. 

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
Vår Miljö - Hur kan jag påverka?
Uppgifter
Test; Växthuseffekten m.m
Test; Växthuseffekten m.m
Test; Växthuseffekten m.m
Uppgift 4
Uppgift 5

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback