Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Wings 7, In the house

Fuxernaskolan 7-9, Lilla Edet · Senast uppdaterad: 17 augusti 2018

Nu ska du få utöka ditt ordförråd med ord för olika sorters hus, delar av hus, olika rum och möbler. Du får lära dig hur man beskriver ett rum, en lägenhet och ett hus.

Varför ska vi arbeta med det här?

Det här kommer du få undervisning om

Så här kommer vi att arbeta

 

Du kommer att arbeta med att :

 • utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift
 • träna på hur språket är uppbyggt (dvs. grammatiska regler, verbböjningar, ordföljd etc.)
 • lyssna på talad engelska
 • skriva egna texter av olika slag
 • tala engelska så mycket som möjligt under lektionerna
 • läsa olika slags texter

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

 • Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal kommer att bedömas genom hörövningar

 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen kommer att bedömas genom din aktivitet på lektionen

 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något kommer att bedömas genom inlämning av skriftliga uppgifter

 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag kommer att bedömas med hjälp av läsförståelsefrågor

 • Din förmåga att lära nya ord genom dina resultat på läxförhör

 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs. ditt aktiva deltagande muntligt och skriftligt under varje lektion är viktigt

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Matriser i planeringen
Engelska
Uppgifter
lektionsplan
Engelskaplanering
Eng "My fovourite room"
plan
Saturday morning in Elm Tree Road
Läs: Tidy up
Poppy´s room
Grammatik/grammar: "Det fanns"/"There was"
Läs/read: övning/task 9 sidan/page 86, Useful phrases
My favourite room
My room
Lektionsuppgift Oliver's room

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback