Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

4

Sverige

Tunaskolan F-6, Papperskorgen · Senast uppdaterad: 16 oktober 2019

Nu ska vi titta närmare på Sveriges karta och ta reda på hur Sverige är indelat och hur det ser ut i de olika delarna när det gäller klimat, natur, naturtillgångar och befolkning.

Mål

Arbetets innehåll

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig om:

 • Sveriges natur- och kulturlandskap.
 • Sveriges naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark och skogar. Var de finns och vad de används till. 
 • Vattnets betydelse och kretslopp
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och dess konsekvenser.
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger symboler och skala. 
 • Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och prata om geografi.

Arbetssätt och redovisningsform

Under arbetsområdet kommer du att få:

 • lyssna på gemensamma genomgångar,
 • läsa i faktatexter,
 • arbeta i din arbetsbok,
 • se film,
 • skriva ett arbete om ett landskap,

 

Du kommer att arbeta med Sverige under större delen av årskurs 4. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att bedömas kontinuerligt genom de diskussioner som du deltar i och de uppgifter samt arbeten som du lämnar in.

Efter arbetsområdets slut ska du:

 • ha kunskaper om Sveriges natur- och kulturlandskap,
 • kunna resonera kring samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad,
 • kunna använda bekanta geografiska begrepp,
 • kunna undersöka Sverige genom att använda kartor,
 • ha kunskaper om Sveriges namngeografi.

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter