Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Tal i bråkform

Tegelbruksskolan, Falun · Senast uppdaterad: 2 november 2020

I det här avsnittet ska vi återigen besöka bråk. Så kommer ni ihåg? Vilken är störst, 2 fjärdedelar eller fyra åttondelar?

Läromedel

Favorit 5a finns i två olika versioner, Bas och Mera. Eleverna får den bok som passar deras nivå bäst. Böckerna är uppdelade i lektioner, varje lektion har två grundsidor som alla ska göra, en "ÖVA" sida som eleverna gör om de hinner och en "PRÖVA" sida som är extra utmanande.

Lektionerna

De lektioner där vi räknar i boken inleds med en kort genomgång med konkret material eller på tavlan. Efter det räknar eleverna enskilt (Pröva sidorna får de samarbeta på om de vill).

Då och då får eleverna gå tillbaka och rätta föregående grundsidor som de gjort.

Läxor

Vi arbetar med tre avsnitt varje vecka om eleverna inte blir klara med det första uppslaget på varje avsnitt så får hen ta med boken hem och göra klart. Vid den sista lektionen i veckan får eleven välja minst en extrasida att göra klart hemma för att fördjupa sig i det vi gjort i skolan. 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt under lektionerna. Vi avslutar varje kapitel med en diagnos där du får fundera på vad du kan och vad du behöver öva mer på. Efter en kort repetition gör vi alla ett prov.

Mål vi ska uppnå i det här avsnittet

Problemlösning

- Du tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller tal i bråkform.
- Du kan beskriva tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt.
- Du kan bedöma rimligheten i ett resultat.

Begrepp

Du ska lära dig vad dessa begrepp betyder:

Bråk, blandad form, enklaste form, omvandla, förkorta och liknämnig.

Metoder

Genomför beräkningar med liknämniga bråk, i addition och subtraktion.
Genomför beräkningar med bråk i multiplikation och division.

Resonemang

 Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med bråk.

Kommunikation

Du beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt, du beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med bråk.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Tal i bråkform
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback