Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

5

Symboler och Figurer

Västerholm, Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2017

Vi tittar på symboler och märken som finns i vårt samhälle, analyserar hur de ser ut och vad de har för betydelse. Därefter är det dags för dig att skapa en egen emoji eller en figur. Använd dig av din fantasi, inget kan vara fel. Vi börjar med att skissa upp på A3 papper, använd hela pappret. Så stor som du gör din figur på pappret så stor blir den i verkligheten. 

Centralt innehåll

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer.

Slöjden i samhället.

Så här ska vi arbeta

Konkret. I detta moment kommer vi att ...

  1. Skissa upp och färglägg en figur på A3-papper, arbeta med detaljer och uttryck. Vad vill du förmedla? Obs! Tänk på att inte göra för små detaljer då det är svårare att översätta textilt.
  2. Din figur är ditt mönster. För över alla mönsterdelar på mönsterpapper och sen tyg. Vi arbetar i ett tyg som heter velour, det är ett mjukt och töjbart tyg.
  3. Fundera över hur du ska få över alla detaljer på din figur. Tex. ska de sys fast innan figuren sys ihop och då på maskin eller ska detaljer sys på efteråt och då för hand?
  4. Sy ihop din figur genom att följa en arbetsbeskrivning och på så sätt skapa en produkt.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 

Efter färdig produkt ska du utvärdera och reflektera över ditt arbete och din slöjdprocess från skiss till färdig produkt. Du kommer bli tilldelad en utvärdering.

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.


Läroplanskopplingar

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Symboler & märken
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter