Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Muntliga presentationer åk 8

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 15 augusti 2023

Du håller en muntlig presentation inför klassen samt ger kamraterna respons på deras presentationer.

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

formulera dig och kommunicera i tal och skrift, (SV)

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, (SV)

söka information från olika källor och värdera dessa. (SV)

 

 

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

formulera dig och kommunicera i tal - du håller en presentation inför klassen

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang - i din presentation tar du hänsyn till målgruppen (klassen)

söka information från olika källor och värdera dessa - du använder källor som du anser vara trovärdiga

 

Kriterier som omfattas:

-       samtal och muntlig framställning

-       informationssökning och källkritik

 

SIDOR OCH TIDSPLAN

Veckorna 38-41 ska vi arbeta med muntliga presentationer. Du presentera en

svensk författare och denna presentation ska vara i 3-5 minuter. Du ska använda

dig av hjälpmedel (t ex whiteboard, Google Presentation och talkort).

Tillvägagångssätt:

1. Vi diskuterar går igenom hur man presenterar en författare på bästa sätt.

2. Välj en författare att redovisa om och meddela mig vecka 38.

3. Förbered dig på bästa sätt.

4. Redovisningsordning meddelas v 39 och redovisningar sker v 40-41.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Muntliga presentationer åk 8
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback