Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

”How to become a guide”

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 5 december 2017

You are going to guide a sight in the area of Domnarvet and also make a brochure with pictures and text.

Mål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.                         Ur: Lgr 11

 Time

You will work with this Project week 37-40, ht 17. Your guided tours will be held during w.40-42.

What to do

You are going to:

 • find information - about something Worth seeing in our surrounding area
 • writing - make a brochure where you collect interesting and valid information
 • speaking - do a guided tour and show your sight(s)
 • use strategies - to solve problems and to improve the interaction
 • adapt your language - to the purpose and situation

Method

How to work with this:

 • work with a friend
 • you start by deciding what you will talk about
 • find information about your subject, from the library, the internet or other people (as much as you can)
 • sort out and put interesting and valid information into a brochure (hand in first version for correction at the latest on Tuesday w.39), add pictures
 • prepare and practise your guided tour by guiding each other, both inside and outside at your spot
 • make sure you check what date you are given for your tour
 • this work is to be done in class, during HEL and as individual homework

Examination

Make sure your working plan is well thought-out since this will be a period where you are given much freedeom. Your brochure must be ready to hand out ont the ate for your tour and you need to be well-prepared! Make sure you have rehearsed your tour properly. You are allowed to use keywords but no reading from the brochure.

Grading

 • Your writing skills willl be measured as a group through your brochure, we will look at the content, the layout and how you use the brochure during the guided tour.
 • Your speaking skills will be measured on an individual basis, that is, your choice of words and phrases, fluency, variation and pronunciation.
 • We will also look at how well you adapt to the purpose and the situation.

Centralt innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa- reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.  

Tala, skriva och samtala- produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.                                                              Ur: Lgr 11

 

Break a leg! And - of course - HAVE FUN :))

/Karolah, Helén, Mathias and Towe


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
”How to become a guide”
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback