Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2 - 0

Svenska åk 2

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2019

För att bli en god läsare måste du läsa kilometervis med text. Martin Widmark, barnboksförfattare, säger: Att få upp läshastigheten tar tid men när läskondisen kommer får man sin belöning! Utan kondis är det inte kul att spela fotboll heller.Under läsåret får du möjlighet att läsa många meter text, både enskilt och tillsammans med andra. Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Mål och syfte

Så här kommer vi att arbeta

LÄSA, SKRIVA, TALA och LYSSNA

Vi tränar läsning och läsförståelse genom att:

 • regelbundet låna böcker på biblioteket
 • ha tyst läsning
 • läsa för varandra
 • läsa olika slags texter och svara på frågor om innehållet
 • ha läsläxa
 • på olika sätt bearbeta texterna från läsläxan
 • få skriftliga instruktioner
 • arbeta med läsförståelse
 • läsa faktatexter som har anknytning till aktuellt tema
 • läsa faktatexter för att skriva egna texter

Vi tränar att skriva genom att:

 • skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter
 • skriva faktatexter vid temaarbeten
 • skriva bokrecensioner
 • skriva sagor och berättelser
 • skriva till egna / andras bilder
 • arbeta med välskrivning
 • ha gemensamma genomgångar av de vanligaste skrivreglerna
 • arbeta med rättstavning
 • arbeta med språkövningar

Vi tränar att tala och lyssna genom att:

 • ha samling
 • samtala om vardagliga händelser
 • ha genomgångar i olika ämnen
 • redovisa olika arbeten, t.ex. läsläxan
 • ha klassråd
 • ha elevråd
   

Detta ska bedömas


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter