Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Klassiker vt-21 åk.8

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 februari 2021

En klassiker är en bok som aldrig slutar säga vad den har att säga." Det är svårt att definiera vad en klassiker är och i förväg kan man inte veta vilka böcker som kommer att bli klassiker i framtiden.

Mål

Ni ska i grupp arbeta med och redovisa de olika epokerna. Du ska läsa och analysera skönlitteratur och visa att du har förstått det du läst.

Arbetsbeskrivning

Under arbetets gång kommer du att:

  • I grupp skriva om och redovisa en av epokerna. 
  • Läsa en klassiker
  • Identifiera och beskriva textens budskap eller tema
  • Ge en beskrivning av författaren bakom verket
  • Jämföra texten med annat som du läst, sett eller hört

Redovisning och bedömning

Grupparbetet kommer ni att redovisa i grupp, boken du läser ska du lämna in skriftligt.

  • Göra sammanfattningar av skönlitterära texter
  • Föra resonemang om textens budskap och tema
  • Föra resonemang om författaren och den tid texten är skriven i

Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska vt-21 åk.8
Uppgifter
Grupparbete
Grupparbete
Författarporträtt
Power point med info om epokerna
Info om epokerna
Ditt författarporträtt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback