Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

1

Musik år 1

Kristinebergskolan F-9, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Vi sjunger, tränar rytm och rörelse och lyssnar på musik.

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer vi att:

  • sjunga sånger och visor som har anknytning till våra olika årstider och traditioner däribland sommarsånger och julsånger.
  • sjunga sånger som anknyter till det vi arbetar med.
  • sjunga växel - och kanonsånger
  • titta och lyssna på olika instrument
  • öva på att hålla takten.
  • göra rörelse - och rytmlekar.
  • lyssna på olika sorters musik som väcker olika slags känslor.

 

 

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lärt dig genom att vara aktiv under våra musiklektioner.

Vi arbetar med detta under hela läsåret.

 

Bedömning

Jag bedömer kontinuerligt hur du deltar och engagerar dig i de olika momenten.

 


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.

Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska möns­ ter och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback