Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

8

Biologi HT 2018 Människokroppen

Gustav Adolfsskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 27 augusti 2019

Varför andas vi? Varför behöver vi äta och dricka? Vi lär oss om cellen, andning, blod och blodomlopp, matspjälkning, immunförsvar, huden och rörelseorganen.

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

Cellens olika delar och dess funktioner.
Förklara hur människans andningssystem fungerar samt var gasutbytet sker.
Hur stora och lilla blodomloppet fungerar samt blodets sammansättning.
Förklara immunförsvaret.
Förklara hur matspjälkningen går till.
Varför det är viktigt att ha en god kosthållning.
Förklara hur huden är uppbyggd.
Hur rörelseorganen fungerar.
Varför det är viktigt att ha en god kondition och en bra hälsa.

Litteratur

Det material som ni förväntas läsa kommer att finnas på unikum

Preliminär planering, undervisning och tidsram

V 41-46

Cellens delar och funktion, inkl läxförhör.

Andningsorganen, inkl öppen laboration om vad som påverkar din puls
Matspjälkningsorganen, examination skissfilmspresentation
Blodomloppet
Blodets rening och immunförsvaret
Huden, musklerna och skelettet

Hur du på ett bra sätt tar hand om din kropp.

Examinationer:

V 41-42
Läxförhör cellen, vävnad och organ

V 43
Skissfilm om matspjälkningen

V 45

Läxförhör om huden musklerna och skelettet.

V 46

Dissektion hjärtslag (frivilligt deltagande vid dissektion)

Laborationsrapport om hjärta och lungor

Prov om människokroppen

Bedömning

De förmågor jag bedömer är

  • Diskutera och ta ställning, hur väl du kan diskutera och föra ett resonemang samt hur väl du kan ta ställning för eller emot naturvetenskapliga argument.
  • Planera och undersöka, hur väl du kan planera en laboration samt genomföra och analysera resultatet.
  • Beskriva och förklara, hur väl du kan fundera och dra slutsatser.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
NO-matris Människokroppen
Uppgifter
NO: Blodomloppet
NO: Skelett, Muskler och hud
NO: Matspjälkningssystemet
NO: Matspjälkningen
NO: Skissfilm om Matspjälkningen
Skelett, muskler och hud
Celler, cellandning, vävnad och organ
Organsystem och vad vi behöver äta
Text från biologiboken om människokroppen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback