Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

Det här är jag! Ljus/Skugga i collage av tidningar

Stenbergaskolan åk 4-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Ett självporträtt kan säga mycket om en person, allt ifrån hur man rent faktiskt ser ut till hur man är och vilka intresse, egenskaper favoritämne och kunskaper man har som kan bli en del av er framtid. Du kommer i första hand att arbeta med ljus/skugga principen (gråskalan eller doutone) och tidningar. Vi kommer att ha en utställning i skolan på sista veckan på terminen.

Vad?

Du skall arbeta med att göra en presentation av dig själv genom att göra ett svart/vit (gråskala eller doutone) självporträtt med i första hand tidningstext och symboler som berättar något om dej eller dina intressen (7)

Om du inte vill jobba med en självporträtt kan du obba med en förebild, någon du tycker om.

 

Hur?

Steg1: Skapa en karta om dig själv där du ser alla intresse, egenskaper favoritämne och kunskaper du har som kan bli en del av er framtid. 
Steg 2: Fota dig själv och skriv ut din foto på en A4. Tänk på att integrera de fem viktigaste saker/aktiviteter som beskriver dig och som kan vara en del av din framtid! (t.e. något ämne, fritidsaktivitet, favorit musik, djur, mat, social=människor, etc)
Steg 3: kalkera det med enkla linjer med hjälp av ljusbordet.
Steg 4: Om du vill jobba med en stor format behöver du göra din bild större med hjälp av projektor tills det blir minst en A3. Annars kan du jobba med en A4 format.
Steg 5: Arbeta din självporträtt med tidningar. 

Om du vill jobba digitalt: Du får ocksp jobba med GIMP!

Varför?

Kursplanens syfte, arbetsområdet

I kursplanen framhålls vikten av att se vad bilder berättar, alltså budskapet och inte bara vad bilden föreställer.

Enligt SYVs rekommendation är det bra om du jobbar med ett självportratt och "se din utveckling" från 7-9, och  bättre kännedom om dig själv.

Du kommer att:

Skapa en ”karta” om dig själv med dina  intresse, egenskaper favoritämne och kunskaper som kan bli en del av din framtid.

Träna ett ansiktes grundläggande proportioner

Förstå hur man ritar och skuggar ett ansikte med olika nyanser (gråskala- doutono)

Träna hur du i din bild på olika sätt kan berätta om vem du är.

Utforska kreativ skapande.

Att följa muntliga och skriftliga instruktioner.

 SYV: Träning i självkännedom

Begreppsordlista:

Gråskala: En gråskala är en serie fält av nyanser av grått, ordnade från vitt till svart. Fälten är lika stora och tillväxten i mörkhet mellan fälten är procentuellt lika stor. En gråskala har många gråa nyanser och har inte lika stor kontrast som svartvitt.

Nyanser: är de små skillnader eller skiftningar i uttrycket för färg, ljus och skugga med avseende på deras ton eller mättnad. Inom färglära kallar man närliggande varianter av färger för olika nyanser.

Kontrast: I samband med synperception är kontrast en stark skillnad i färg eller ljusstyrka som gör ett objekt urskiljbart gentemot andra objekt eller gentemot en bakgrund. I typografiska sammanhang är kontrasten skillnaden mellan färgen eller svärtan hos de tryckta tecknen eller objekten och bakgrunden som dessa är tryckta på. Detta spelar roll för läsbarhet av tryckt text. Kontrasten påverkas i dessa fall av färgskillnader mellan objektet och bakgrunden, papperstypen, trycksvärtan och rumsbelysningen.

Volym: skapa volym genom skuggning av objektet.

Duotone: är en teknik där halvtoner tas fram med hjälp av två färger av bläck, där en färg ofta är svart. Tekniken var vanlig i serier på 70 och 80-talen och används på många aktuella grafiska applikationer som skivomslag, broschyrer, affischer etc.

Komposition: är läran om hur man inom placerar olika delar i en bild för att de i samverkan ska bilda en helhet. Upprepningar av olika objekt, linjer och färger ger en rytm i bilden och fångar betraktaren.

Några sorter av kompositioner är:

Simmetrisk: där föremålet är nästan identiskt på både hälften om bilden delas i två. En symmetrisk balans upplevs som harmonisk men riskerar att bli lite tråkig.

Asymmetrisk: motsatsen till symmetrisk.

Fibonaccital , gyllene spiralen En gyllene rektangel kan delas in i en kvadrat och en mindre gyllene rektangel. Genom att upprepat dela upp den mindre rektangeln på samma sätt får man en figur i vilken en logaritmisk spiral kan ritas i. Enligt regeln ska de viktigaste delarna av kompositionen inte centreras utan placeras ut med linjerna och vid punkterna där de skär varandra. (1+1=2) (2+1=3) (3+2=5) (5+3=8) etc

Balans: där olika delar av bilden balanserar varandra. 

Tipsnytt: är en uppsättning bokstäver, siffror och tecken med ett karakteristiskt och genomgående utseende, och ett gemensamt namn, till exempel Times, Helvética, Arial, etc

Vill du se hur det gick för andra? Kolla på inspirations bilder:

https://docs.google.com/presentation/d/1IbG_76qncX2VJ5OdyhfeCmJdwPMcvA27ZtOFb3iAeIY/edit?usp=sharing

https://se.pinterest.com/minervapascual/bild-9/

Sist men inte minst: Bedömning

Se Bedömningsmatrisen: Stenbergaskola Bild 7-9

Tänk på följande:

Är det lätt att känna igen personen som du representerar i ditt arbete?

Syns volymen på din bild (skuggor-ljus)?

Är dina egenskaper vär integrerad med ansiktet?

 

 

Lycka till

Minerva


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Presentationer av eget bildskapande.

Matriser i planeringen
Stenbergaskolan Bild åk 7-9, 2016
Uppgifter
Inlämning självporträtt
Inlämning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback