Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

9

Populärmusikens historia

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 5 mars 2020

Hur har populärmusiken påverkat oss? Var det så annorlunda då TV:n var svartvit eller finns det saker som förenar ungdomar förr och nu. Har populärmusiken någon betydelse för oss som människor.

Uppgift:
Ni har 3-4 lektioner på er att färdigställa en redovisning. Fritt skapande på scenen i musiksalen
Vilken musik var populär?
Varför?
Hade musiken någon påverkan på samhället?
Hade musiken någon påverkan på människan?

 

I er redovisning ska ni tänka på följande:

Välj låt/ artist/ genre. 

Välj hur ni ska presentera: Spela låt, sjunga karaokee, Power point, Filminspelning (greenscree finns om man så vill), dans m.m

Ni har fri tillgång till dator, duk och PA-system. Fritt digitalt skapande alltså. 

Försök att redovisa så tidstypiskt som möjligt dvs Kläder, utseende, attityd, sätt att tala och sjunga mm.

Vad är typiskt med musiken från er epok?

Varför var den musik ni presenterar populär just då?

Varför uppkom den?

Vad har populärmusiken betytt för ungdomar i just er epok?

Vilka paralleller kan ni dra till dagens musik från er epok? (Alt. vilka paralleller kan ni dra från gårdagens musik)


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Matriser i planeringen
Populärmusikens historia
Uppgifter
Utvärdering och analys

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback