Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8 - 9

Läsprojekt Möss & människor

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Möss och människor är en roman av John Steinbeck, publicerad 1937. Den utspelas på landsbygden i Kalifornien någon gång under depressionen 1929–1939. Möss och människor är en gripande skildring av människans svårigheter att överleva i en brutal värld.

Upplägg

Under några veckor kommer du att få läsa och arbeta med boken Möss & människor. Varje vecka kommer du att läsa både i skolan och kanske hemma utefter givna sidor. Läraren kommer också att läsa vissa stycken högt för hela klassen.

I skolan kommer du att få diskutera och samtala i grupp och i helklass om bokens innehåll, budskap och historiska tid. Du kommer även att få skriva dina egna reflektioner kring boken.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

Sammanfattning av texter.

Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för enkla resonemang om innehållet i olika texter. Eleven visar också grundläggande kunskaper om skönlitteratur och de sammanhang som olika verk har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
John Steinbeck
Lärandematris
Planering
Planering vt 2020
Instuderingsfrågor kap 1+2
Uppgifter kap 1+2
Uppgifter kap 3+4
Uppgifter kap 5+6
Uppgifter kap 1+2
Uppgifter kap 3+4
Uppgifter kap 5+6
Realismen
Realismen
John Steinbeck
Planering
Lärandematris
Planering

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback