Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Tema Lag och rätt

Åledsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 8 mars 2020

I temat Lag och rätt ska du få lära dig mer om följande: - Varför vi har lagar och regler? - Några olika lagar. - Sveriges grundlagar. - Vad händer om vi bryter mot några olika lagar? - Vad händer om någon under 15 år bryter mot lagen? - Hur en rättsprocess kan gå till. - Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också familjen och samhället. - Vad Barnkonventionen och de Mänskliga rättigheterna innebär.

Syfte: Du ska känna till samt kunna reflektera kring följande:

  • Varför det finns lagar.

  • Varför straffar vi brottslingar?

  • Varför begår människor brott?

  • Vilka är Sveriges grundlagar.

  • Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet? Konsekvenser av brott.

  • Vilka rättigheter har alla människor i världen?

Begrepp: lagar, regler, påföljder (straff), brottslighet (kriminalitet), rättighet ( mänskliga rättigheter, barnkonventionen, allemansrätten), skyldighet, brottsoffer, rättegång, nämndemän, åtalad, vittne, domstol, domare, notarie, jury, åklagare, socialsekreterare, straffmyndig, rättssäkerhet, misshandel, snatteri, förtal, olaga hot, mened, häleri, skadegörelse, rån, utpressning

 

Arbetssätt: Hur ska du lära dig? 

Vi kommer att arbeta med texter och uppgifter utifrån läroboken Upptäck samhälle.

Gemensamma genomgångar, diskussioner och värderingsövningar.

Film.

Arbeta med begrepp.

Gästföreläsning av en polis.

Studiebesök

 

 

Bedömning: Hur visar du vad du har lärt dig?

  • Genom att aktivt delta i diskussioner i klassrummet.
  • Genom exitnotes.
  • Genom läxförhör och bedömningsuppgifter.

Läroplanskopplingar

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Matriser i planeringen
Tema Lag och rätt
Uppgifter
Uppgift lag och rätt

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback