Skolbanken Logo
Skolbanken

Höjdens förskola avd Mymlan fokusområde Normer och värden (socialt samspel) ht- 16

Höjdens förskola, Färgelanda · Senast uppdaterad: 10 oktober 2017

Känslor och vänskap med Grodan och hans vänner.

Mål från styrdokument

Bakgrund till mål och eget formulerat verksamhetsmål.

Kommunens gemensamma mål är flerspråkighet och vi har flera barn i gruppen som har ett annat modersmål. 

Gruppens sammansättning har förändras med flera ny inskolade barn.

Pedagogerna vill stärka barnens identitet och att de får lära sig att känna igen olika känslor och på så vis hantera dem, dels för sin egen utveckling men även i samvaro med andra och få goda kompisrelationer.

Målkriterier som gör målet utvärderingsbart

Ex. Utveckling pågår när varje barn utifrån ålder:

 • Samspelar och hjälper varandra.
 • Tar hänsyn till varandra.
 • Lyssnar och väntar på sin tur.
 • Visar intresse och nyfikenhet för olika språk och kulturer.

Insatser för att nå målet

Arbetssätt och metoder.

 • Identitet: Vi är och ser ut olika. Vi tycker om att göra olika saker. Vi pratar olika och har olika egenskaper. (som t.ex. Grodan är barnslig och naiv, grisen är flitig, haren är mer intellektuell än de andra och kommer med kloka råd, ankan är vänlig men sensationslysten. Alla är dom olika och låter olika.
 • Kompisböcker (Grodan får en ny vän, Grodan och främlingen)
 • Känsloböcker (Grodan har tråkigt, är glad, är rädd, är arg, är otålig, är ledsen, är tyst och Grodan och kärleken.)
 • Pedagogerna kommer att improvisera händelser med hjälp av dockteater och använda oss av de olika karaktärerna i sagan "Grodan och hans vänner" så att barnen kan känna igen sig på ett lustfyllt sätt.
 • Gruppstärkande lekar.
 • Använda oss av bildmaterial och tecken som stöd
 • Fraser på olika språk: Hej!, tack! och hur mår du?
 • Veckans tecken och ord på (engelska, arabiska, somaliska och dariska)
 
 
                                                                                                        

                        

Litteratur/forskningsanknytning.

Likabehandlingsplanen.

Lika rättigheter i förskolan. (Do)

Vägledande samtal i praktiken. (Karsten Hundeiden

 

Barnens delaktighet genom hela processen

 • Tankekarta (jag kan/jag vet, jag vill lära mig, jag tror och jag har lärt mig)
 • Barnintervju
 • Samtal
 • Drama
 • Pedagogisk dokumentation.
 • Observationer

Vårdnadshavares delaktighet

 • Föräldraenkäter.
 • Dagliga samtal.
 • Pedagogisk information.
 • Information via unikum och anslagstavla.
 • Utvecklingssamtal, föräldramöte och samrådsgrupp.

Förutsättningar för att insatserna ska bli av

Pedagoger som lyssnar  och tar till vara på barnens behov och känslor.

Utvärdering.

31 okt.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback