Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Alla årskurser

Español año 8, ht-19

Freinetskolan Mimer , Freinet · Senast uppdaterad: 30 augusti 2019

Tema området är delat i två delar denna termin. Del 1"Mis amigos"; Eleverna kommer att lära sig nya ord för egenskaper och tillstånd med ser och estar, att kunna berätta hur de själva och en kompis är och vad vänskap är, samt även kunna berätta om vädret. Del 2 "La ciudad"; Eleverna kommer att lära sig mer om Spaniens huvudstad, fråga och svara om vägen, lära sig stadsord och transportmedel samt beskriva en vanlig dag i sitt liv.

Centralt innehåll

Tema området är delat i två delar denna termin. Del 1"Mis amigos"; Eleverna kommer att lära sig nya ord för egenskaper och tillstånd med ser och estar, att kunna berätta hur de själva och en kompis är och vad vänskap är, samt även kunna berätta om vädret.
Del 2 "La ciudad"; Eleverna kommer att lära sig mer om Spaniens huvudstad, fråga och svara om vägen, lära sig stadsord och transportmedel samt beskriva en vanlig dag i sitt liv.

 

Grammatik

skillnaden mellan verben ser och estar

skillnaden mellan maskulin och feminin form av adjektiv 

verbövningar i första, andra och tredje person singular samt artiklarna un/una och el/la

verbet ir

Arbetssätt, arbetsformer

  • genomgångar
  • läsa/lyssna på olika dialoger/texter 
  • arbeta med olika uppgifter både muntligt och skriftligt

De här förmågorna kommer att bedömas

  • att läsa och förstå spanska texter i olika sammanhang och kunna svara muntligt och skriftligt på frågor som rör texterna

  • att förstå talad spanska i olika sammanhang samt kunna svara på frågor och tilltal på spanska

  • att använda grammatik du lärt dig när du skriver och talar

  • att uttrycka sig muntligt och skriftligt på spanska


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Moderna språk - Spanska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback