Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Hösten åk 1

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 25 augusti 2022

Nu är det höst. Träden har vackra färger och luften är frisk. Men vad är det egentligen som händer i naturen på hösten? Det ska du få lära dig mer om.

Vad vi ska lära oss?

Du ska få ....

 • veta vad som händer med träden på hösten.
 • kunna beskriva hur man känner igen hösten.
 • veta vad några olika djur gör på hösten för att förbereda sig inför vintern.
 • veta varför en del fåglar flyttar på hösten.
 • lära dig namnen på några vanliga vinterfåglar.
 • lära dig namnen på några olika träd och trädets delar.
 • lära dig att känna igen några svampsorter och svampens delar.
 • Kunna berätta om en växts livscykel.Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få:

 • gå till skogen.
 • studera träd för att se årstidsväxlingarna.
 • studera svampar och svamparnas delar.
 • öva på att dokumentera dina undersökningar.
 • diskutera i klassrummet.
 • titta på film.
 • läsa faktatexter.

 

Vad som kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma om du kan: 

 • berätta om hur man kan se att det är höst.
 • berätta om vad som händer med träden på hösten.
 • namn på några träd.
 • berätta varför det finns flyttfåglar.
 • berätta vad några djur i skogen heter och hur de förbereder sig inför vintern.
 • namn på någon/några fåglar som stannar.
 • göra en enkel fältstudie.
 • dokumentera undersökningarna.
 • kunna rita och förklara en växts livscykel på ett enkelt sätt, från frö - frukt.

Läroplanskopplingar

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier, observationer och experiment. Utförande och dokumentation av undersökningarna med ord, bilder och digitala verktyg.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback