Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1

Bild åk 1

Prästslättsskolan, Karlshamn · Senast uppdaterad: 17 september 2020

Sax, lim, tryck och krita. Bild är inte bara att rita!

Kursplanens syfte

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Du ska få lära dig att:

- Framställa berättande bilder t ex sagobilder till dina berättelser och till temaarbeten.

- Ha provat på att använda olika redskap och tekniker för att göra en bild. 

Undervisning/arbetssätt

Du ska få lära dig genom att:

- Göra egna bilder som passar till dina berättelser.
- Göra bilder efter muntliga instruktioner.
- Prova på att använda olika redskap, metoder och material.

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- göra bilder som hör ihop med din text.

- på egen hand utföra en uppgift efter muntlig instruktion.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter