Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Religiösa rörelser fördjupning

Aspenskolan, Tierp · Senast uppdaterad: 20 augusti 2019

Du kommer under ett par veckor att fördjupa dig i sekulära livsåskådningar, ny religiösa rörelser och världsreligionerna.

Syfte: att undersöka likheter och skillnader mellan olika sätt att tro samt hur människan och samhället påverkas av religion. 


Förmågor

På lektionerna kommer du att utveckla
  •      Analytisk förmåga
  •        Kommunikativ förmåga
  •        Informationshantering/ procedurförmåga
  •        Metakognitiv förmåga 
 

Religion

Du kommer under ett par veckor att fördjupa dig i sekulära livsåskådningar, nyreligiösa rörelser och världsreligionerna.

Du ska:

·       Beskriva: Likheter och skillnader mellan olika sätt att tro (Fakta)

·       Diskutera: Hur religion och samhälle påverkar varandra i nutid och dåtid. (Analys)

·       Diskutera: Hur olika livsfrågor och ens människas personlighet påverkas av tro.  (Analys)

·       Lyfta fram kritik mot rörelsen (Analys)

·       Källkritik.

 

Du ska välja en religion/livsåskådning från varje del:

Världsreligioner: Judendom, Kristendom, Islam, Hinduism, Buddism

(Powerpoint)

Nyreligiösa rörelser: Bahai, Hare Krishna, Scientologi, Satanism (använd So-rummet)

Livsåskådningar: Socialdarwinism, Ekofilosofi, Existentialism, Humanism, Marxism.

(använd So – rummet och kursboken)

 

Innehåll

Del 1: Fakta

·       Vem grundade rörelsen? När, var och hur?

·       Vad är tron, möteslokaler, böner/ handlingar/ riter, skrifter, gud/profet?

·       Spridning/utbredning, medlemmar med mera

·       Viktiga högtider - vad man gör, - vad man firar

·       Viktiga regler för människorna som följer religionen.

·       Viktiga symboler/ föremål.

 

Del 2: Analysfrågor

·       Hur är den religiösa verklighetsuppfattningen? Hur ser man på Gud, människan, naturen och hur man ska leva?

·       Finns det samband mellan rörelsen och andra religiösa / icke religiösa traditioner?

·       Hur ser man på andra religioner eller livsåskådningar?

·       Hur är medlemmarnas stämning vid gudstjänster/möten/riter?

- upplevelser, tankar eller känslor.

·       Vilken kritik har riktats emot religionen/ livsåskådningen och hur har den bemötts?

  • Hur påverkar religionerna/ livsåskådningen aktuella politiska skeenden och konflikter?

 

Del 3: Källkritik.

·       Vilken sida/material har du använt? Varför valde du den?

·       Kan du lita på den? Varför?

·       Vilken typ av källa är det? Berättade? Kvarleva?

·       Är källan relevant? När uppdaterades den senast?

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.

Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.

Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Religion 7-9
Uppgifter
Sekulära livsåskådningar, nyreligiösa rörelser och världsreligionerna.

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback