Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4 - 6

Livets utveckling år 6

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 augusti 2018

Livet är fascinerande! Det finns liv överallt på vår planet; i varma källor, i kalla glaciärer, i eländiga miljöer och inuti våra kroppar. Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur livet har utvecklats, från den första cellen till idag

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Hur livet på jorden började och hur vi kan se spår av tidigt liv idag.
 • Hur livet utvecklades från havet och upp på land.
 • Om dinosauriernas tid på jorden.
 • Om människans utveckling.
 • Vilka Charles Darwin och Carl von Linné var och vad deras forskning har lett fram till.
 • Hur man kan sortera in djur i olika grupper.
 • Hur man genomför en fältstudie.

Viktiga begrepp och ord:

 • Fossil
 • Organism
 • Urcell/cell
 • Encellig/flercellig
 • Fotosyntes
 • Cyanobakterier/Bakterier
 • Urdjur
 • Ryggradslösa/ryggradsdjur
 • Svampdjur/nässeldjur//blötdjur/Leddjur/groddjur/kräldjur/
 • Dinosaurie
 • Däggdjur
 • "Homo"
 • Evolution
 • Naturligt urval
 • Utveckling
 • Stamträd
 • Artnamn/släktnamn

Det kommer du att lära dig genom att vi:

 • Läser texter gemensamt och enskilt och bearbetar dessa, till exempel från "Koll på NO".
 • Skriver sammanfattningar och arbetar med olika frågeställningar och begrepp.
 • Tittar på  korta filmer  och diskuterar innehållet.
 • Skriver ett arbete i par om en djurgrupp.
 • Gör en fältstudie tillsammans.

Du kommer att bli bedömd i:

 • Hur väl du kan berätta om livets utveckling på jorden, det får du visa på ett läxförhör och i diskussioner i klassen.
 • Hur väl du kan söka naturvetenskaplig information och använda och anpassa den till en text.
 • Hur väl du genomför fältstudien och dokumenterar den.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Livets utveckling år 6
Uppgifter
Fördjupningsarbete

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback