Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

De fyra räknesätten

St Mellby skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 30 november 2017

Matematik i vardagen Addition och Subtraktion Multiplikation Delnings- och innehållsdivision Läsa, förstå och lösa textuppgifter

Din taluppfattning ska fördjupas med hjälp av arbetet i boken Pixel 3a och 3b, spela spel och hitta matematiken i vardagen: du kommer att räkna med pengar och vi kommer att fördela (t.ex.) chokladbullar i påsar. Du får uppdrag i Elevspel.

 

Du ska kunna uttala stora tal.

Du kommer att addera och subtrahera stora tal.

Du kommer att arbeta med negativa heltal med hjälp av en tallinje eller en termometer.

 

I textuppgifterna kommer du att öva räknefärdigheter. Du kommer att få tips på olika strategier för att läsa och lösa matematikuppgiften: Läsa, Återberätta,  Rita, Räkna, Rimlighet.

Du ska kunna använda begreppen: avrunda och överslagsräkning, skillnad, växla, växling, addition, subtraktion, addera, subtrahera, division, dela och dividera, multiplikation, negativa tal.

 

Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom diagnoser i boken och hur du använder begreppen i praktisk matematik.

I klassrummet kan du visa dina kunskaper genom att redovisa hur du tänker när vi har genomgångar. Vi kommer även att kunna visa kunskaper genom Kahoot.

Du kan också visa dina kunskaper genom att göra en egen textuppgift eller genom att ta en bild på hur du löser ett problem. 

I par kommer du att göra ett filmklipp där du visar en eller fler av begreppen som nämns ovan.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,


Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback