Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap, Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Skillnaden mellan ett i - och ett u-land

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 7 december 2017

Har du någon gång funderar över varför jordens resurser är så ojämnt fördelat över vår jord? Varför kan vi i Sverige slösa med vattnet och varför har vissa knappt vatten att dricka? Har du någon gång funderat över varför vissa barn får gå i skolan och varför ”slipper” andra barn? Varför ser det ut så och framförallt; Vad kan vi göra åt det? Vad gör man idag?

Vad ska vi arbeta med?

I årskurs 9 kommer vi arbeta med framförallt i- och u- länder. D.v.s. den rika delen av världen och den fattiga delen av världen. För att förstå innehållet i arbetsområdet så kommer vi till en början arbeta med olika centrala begrepp, samt ha en del gemensamma genomgångar.

Ni kommer sedan arbeta med olika diagram (medellivslängd, BNP, befolkningsutveckling) samt beröra olika klimatzoner. Slutligen kommer ni att fördjupa er lite i olika resurser och näringar i världen.

Varför ska vi arbeta med detta?

Syftet (hämtat ur läroplanen) med detta är att;

 • Du ska analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • Du ska utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Du ska göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker.

Hur ska vi arbeta med detta?

 • Övergripande genomgång samt Powerpointpresentation
 • Arbete med olika geografiska begrepp
 • Sätta in begreppen i olika geografiska sammanhang
 • Genomgång befolkningspyramider samt hur denna kan användas
 • Mindre test begrepp
 • Vattnets betydelse i olika delar av världen. Powerpointpresentation
 • Film ” Vi kallar dem u-länder” samt reflektion
 • Klimatzoner och jordens befolkningsfördelning

Vad kommer jag bedöma?

 • Din förmåga att kunna förklara och beskriva olika samband, se likheter och skillnader, se för – och nackdelar.
 • Din förmåga att kunna resonera, diskutera, argumentera och motivera.
 • Din förmåga att förstå och använda dig av olika geografiska begrepp (använda begreppen i olika sammanhang, relatera begreppen till varandra osv.)

 

Filmer som kan vara till hjälp:

 

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Geografi
Uppgifter
Fördjupningsarbete I - och U-länder
Powerpoint rika och fattiga i världen
Geografiska begrepp
förklaring
befolkningspyramid

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback