Skolbanken Logo
Skolbanken

Hem och konsumentkunskap2023-2024

Västra Berga skolas anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 augusti 2023

I hem-och konsumentkunskap kommer du att tillaga enklare måltider samt baka utifrån enkla recept. Du kommer att få lära dig att använda lämpliga redskap. Du kommer att få praktisera disk. Du kommer att delta i måltider. Du kommer att praktisera återvinning. Du ska få kunskap om sambandet mat och hälsa.Du kommer att få en inblick i din roll som konsument.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Så här bedömer jag:

Detta kommer att bedömas:

 • Din förmåga att förstå och följa recept
 • Din förmåga att tillaga enkla måltider.
 • Din förmåga att baka.
 • Din förmåga att hantera livsmedel.
 • Din förmåga att diska för hand och i maskin.
 • Din förmåga att använda redskap på ett ändamålsenligt sätt.
 • Din förmåga att duka och delta i måltider.
 • Din förmåga att praktisera återvinning.
 • Din förmåga att förstå sambandet mat och hälsa.
 • Din förmåga att planera och delta i inköp.
 • Din förmåga att jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • Din förmåga att tvätta och använda tvättmärkning.

Detta kommer vi att lära oss:

Du kommer att

 • använda enkla recept
 • tillaga enkla maträtter och mellanmål.
 • baka.
 • hantera olika livsmedel.
 • diska för hand och i maskin.
 • använda olika redskap.
 • duka och delta i måltider.
 • praktisera återvinnig.
 • lära dig sambandet mellan mat och hälsa.
 • planera och delta i inköp.
 • jämföra varor utifrån jämförpriser.
 • få inblick i ungas ekonomi.
 • få inblick i reklam.
 • tvätta och använda tvättmärkning.

Läroplanskopplingar

förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem,

förmåga att reflektera över val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och reflektera över arbetet.

Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för matlagning.

Redskap och teknisk utrustning samt hur de används på ett säkert och funktionellt sätt vid matlagning.

Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.

Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till individuella behov.

Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.

Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livsmedel och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livsmedel och andra varor påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Rutiner och metoder för rengöring och tvätt.

Eleven medverkar i att planera och tillaga måltider och i att hantera andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem.

Eleven medverkar i att beskriva hur man kan hantera några frågor som rör privatekonomi och konsumtion.

Eleven bidrar i kommunikation om hur val och handlingar som förekommer i ett hem kan påverka hälsa, ekonomi och miljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback