Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Fysik, Kemi

·

Årskurs:

4 - 6

Vetenskapsman/kvinna/uppfinnare

Ljungskileskolan, Uddevalla · Senast uppdaterad: 25 maj 2018

I det här arbetsområdet kommer du att få reda på något om de män och kvinnor som genom sina upptäckter/uppfinningar påverkat vår syn på världen och vår vardag.

Arbetssätt

Så här ska vi arbeta:

  • Du kommer att få välja ut en vetenskapsman/kvinna/uppfinnare som du vill veta mer om.
  • Söka information på internet och i böcker.
  • Skriva en faktatext om personen.
  • Redovisa muntligt inför klassen och skriftligt till din lärare.
  • Förhör som avslutar arbetsområdet.

Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen
Vetenskapsman/kvinna/uppfinnare
Uppgifter
Arbetsuppgift

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback