Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Skogen - Bikupan

Sandtorps förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 19 april 2021

Syftet med skogsgruppen är att barnen ska utveckla sin förståelse, kunskap samt nyfikenhet rörande skog och natur.

Syfte och bakgrund

Syftet med skogsgruppen är att barnen ska utveckla sin förståelse, kunskap samt nyfikenhet rörande skog och natur. 

Bakgrunden till skogen är att vi under många år haft en skogsgrupp som vi kallar för kottegruppen. Det är de äldsta barnen på avdelningen som ingår i den. Att få gå till skogen med en mindre barngrupp ser vi som en tillgång för att främja att varje individ får synas och höras. Vi kan enkelt tillgodose barns nyfikenhet på ett lustfyllt sätt. 

Koppling till läroplanen:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Mål

Att arbeta tematiskt främjar att barnens lärande blir sammanhängande även om verksamheten berör fler av läroplanens målområden. Eftersom skog och natur är ett brett tema kan samtliga läroplansmål beröras. Dock fokuserar vi på vissa utvalda mål för att bidra till att temat blir så konkret som möjligt för barnen. 

Koppling till läroplanen:

Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet.

 

 

 

 

Arbetssätt/metod

En pedagog går med en mindre barngrupp (de äldsta på avdelningen) till skogen en gång i veckan. Vi börjar varje skogsdag med en speciell samligssång.  Efter det  samlas vi ibland kring en sagobok rörande djur och natur. Tex björn, snigel, spindel mm. Vi läser/sjunger och samtalar kring veckan djur. Sedan plockar vi tex pinnar, kottar, mossa eller stenar. Vi leker gruppstärkande lekar tillsammans. Avslutningsvis leker barnen fritt i skogen.

Uppföljning sker dagen efter då vi har en aktivitet rörande veckans djur och skapar någonting kring det.

Koppling till läroplanen:

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Utveckling och process dokumenterar vi i Blogg och barnets Lärlogg


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback