Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE, IDO

Liggande dans

Frejagymnasiet, Mölndal - Utbildningsförvaltningen · Senast uppdaterad: 10 november 2019

Liggande dans är rörelse till musik, som kan ge inspiration och rörelseglädje. Musiken ger inspiration till att röra på kroppen på ett lustfyllt sätt. Liggande dans innehåller både beröring och rörelse men det är att röra på kroppen - att ta ut rörelse- som är i fokus.

Du kommer att deltaga i liggande dans en gång i veckan. Vi kommer att arbeta utifrån en förutbestämd struktur, även om det ges utrymme till improvisation inom varje moment. Dansen genomförs i grupp och samma musik spelas vid varje tillfälle.

Innehåll:

Beröring och rörelse

Att vara närvarande här och nu

Att få delta på egna villkor

Uppleva kontraster - stora och små rörelser, långsamt och snabbt, Kraftfullt med energi eller mjukt och försiktigt, rörelse och stillhet.

Rörelseglädje - att ta till vara på de rörelser som du kan och som du gör själv men också inspirera till och utmana dig med nya.

 


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genomföra fysiska aktiviteter som utvecklar fysisk förmåga och kroppsuppfattning.

Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.

Fysiska aktiviteter som tränar rörelseförmåga, kroppsuppfattning, fin- och grovmotorik, balans, styrka och kondition.

Rörelse till musik och dans.

Mental träning och avslappning, till exempel genom kroppskontakt, naturupplevelser och andningsövningar. Hur mental träning och avslappning kan användas för att nå mål och ökat välbefinnande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback