Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

F - 3

Rytmik

Fria Maria Barnskola, Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 oktober 2017

Under hösten kommer du att jobba med rytmik. Du kommer att få lära dig vad takt är, olika rytmer, vad det finns för olika slagverksinstrument samt hur de kan användas. Vi kommer spela och leka oss fram i rytmikens värld för att lära oss puls, rytmer, fyrtakt och tretakt. Vi kommer även lära oss om symfoniorkestern, dess musiker och instrumenten genom Konserthuset.se.

Mål

Målet är att du ska få en grundläggande förståelse för vad takt, puls och rytm är. Du ska kunna känna pulsen i musik vi spelar eller lyssnar på samt imitera eller improvisera olika rytmer. Du ska även känna till hur några vanliga rytminstrument låter och ser ut samt spela dem.

Du kommer även få lära dig olika sånger samt lära dig att imitera och improvisera rytmer.

Syfte

Syftet med undervisningen är att du genom olika rytmikövningar och lekar ska lära dig hur du kan känna puls och spela olika rytmer. Du ska även få förståelse för varför puls och takt är viktigt när vi spelar eller sjunger tillsammans.

Centralt innehåll

Du kommer främst att jobba med takt, puls och rytmer samt lära dig om orkestern instrument men sång och spel kommer vävas in i undervisningen.

Kunskapskrav

Du ska kunna spela delar av en enkel slagverksstämma.

Du ska delta i sång.

Undervisning

Varje lektion börjar och slutar på samma sätt - vi börjar med att skriva upp på tavlan hur dagens lektionspass ser ut samt vad målet med lektionen är. Vi avslutar med att lära oss om ett av symfoniorkesterns instrument genom att titta på ett klipp om varje instrument av De kungliga filharmonikerna på Konserthuset Play. Syftet med detta är att skapa en rutin för hur våra musiklektioner ser ut! Under lektionerna kommer vi jobba med rytmik på många olika sätt, både teoretiskt och mer praktiskt för sätta kunskapen i kroppen.

Bedömning

Du blir bedömd löpande under våra lektioner. Genom att delta i våra övningar visar du att du kan.

OBS Alfa deltar i musikundervisningen men blir inte bedömda.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

Musiksymboler, bilder och tecken.

Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.

Hur instrumenten låter och ser ut.

Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.

Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter