Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

1

SO åk 1

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 10 oktober 2018

So åk 1

Tidsplan

18/19

Förmågor att utveckla

Analysera, reflektera, kritiskt granska och använda olika begrepp.

   Mål

Du ska lära dig :

 • normer och regler i skolan
 • vad demokrati och jämställdhet är
 • vad en bra kompis är
 • hur ett klassråd kan gå till
 • fakta om livet förr och nu
 • om reflexen

Arbetssätt

Du ska lära dig genom att:

 • vi ser på olika program
 • vi diskuterar
 • vi har klassråd
 • dokumentera med egna bilder och texter
 • vi undersöker närområdet
 • vi undersöker reflexens funktion

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • delta i klassråd
 • deltar aktivt i diskussioner
 • förklara vad en bra kompis är
 • berätta om reflexens fördelar

Läroplanskopplingar

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback