Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Matematik i förskoleklass

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Matematik i förskoleklass.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, både självständigt och tillsammans med andra.

 • Värdegrundande förmåga, att vilja lära sig nya saker.
 • Kommunikativ förmåga, samtala, resonera och diskutera med varandra.
 • Metakognitiv förmåga, våga testa sig fram.
 • Begreppslig förmåga, förstå hur begrepp och ord hör ihop.
 • Analysförmåga, komma på lösningar på problem, jämföra saker, hur de är lika och olika varandra.

Utvärderingen - vad och hur

Att eleverna i gruppen har utvecklat sin tal-uppfattning, t.ex. att inte behöva räkna prickarna på tärningen, att kunna sortera, bygga mönster, dela lika, dubbelt/hälften. Att eleverna hänger med på enkla matte-berättelser och kan hitta på egna mattesagor.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får möjlighet att träna sina färdigheter/kunskaper genom aktiviteter både inne och ute t.ex. genom lekar, spel, par/gruppövningar och individuellt arbete.

 • Siffror och antal
 • Geometriska former
 • Sortera och mönster
 • Konstruktion och bygglekar
 • Året - klockan
 • Uppskatta, väga, mäta mm.
 • Räkneramsor, sagor, sånger och lekar
 • Problemlösningar i vardagliga situationer

Läroplanskopplingar

Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.

Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.

Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter