Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sommarprat 9D

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 26 augusti 2021

Sommarpratet är en uppgift för åk 9 som går ut på att du spelar in ditt egna sommarprat på ca 4-7 min med en avslutande låt som kopplas till texten.

Vad?

Vi lyssnar på Tusses & Albin Ekdals sommarprat. Sedan ska du skriva ett manus till ett eget sommarpratprogram, välja musik som passar in till din text och slutligen spela in. Detta redovisas i smågrupper där vi lyssnar på varandras sommarprat.

Syfte

I den här uppgiften får du möjlighet att visa din muntliga förmåga i muntlig presentation. Du får öva på att anpassa språk, innehåll och uppbyggnad till den som lyssnar. Du får också öva på att använda digitala verktyg för att genomföra den här typen av uppgift.

Du får i den här uppgiften också möjlighet att lära dig och öva på att kombinera text/tal med musik och förstärka ditt budskap.

Uppgiften ska vara klar vecka 37 och därefter redovisas vecka 38-39 i smågrupper.


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser i planeringen
Sommarprat-bedömning
Uppgifter
Uppgift sommarprat

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback