Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

8 - 9

Slevar, kåsor och skedar.

Gluntens montessoriskola personal, Grundskolor · Senast uppdaterad: 14 december 2017

Slöjd är ett gammalt nordiskt ord som härstammar från adjektivet "slög" vilket närmast betyder slug, skicklig eller händig. Idag innebär ordet slöjd sånt som är gjort för hand utan alltför stor maskinell hjälp. I det gamla bondesamhället tillverkade varje hushåll allt som de behövde för sitt uppehälle, inklusive alla tänkbara hushållsföremål. Traditionen lever vidare bland dagens slöjdare och konsthantverkare och de tillverkar, bland mycket annat, t ex SLEVAR,KÅSOR OCH SKEDAR. Jag vill att eleverna ska lära sig ett sådant gammalt hantverk och låta kunskapen leva vidare.

Beskrivning av arbetsområdet:

Slevar, kosor och skedar bör formas med tanke på vad de ska användas till. En kåsa bör t ex vara djup och en sked kan vara grund.

En skiss bör ligga till grund för alla arbeten. Det finns sedan en rad olika metoder och tekniker att använda. Lättast är nog att forma insidan först, sedan undersidan och att avsluta med skaft/handtag. Det mesta bör slut formas med skärande verktyg, alltså ingen putsning med sandpapper. Insidan undantagen, där ska det putsas fint. Slutligen ytbehandling med trä olja.

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Slev, kosor och skedar.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback