Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

9

Fysik - Värme och tryck åk 7

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 14 januari 2019

Under detta tema kommer du lära dig mer om olika slags tryck och hur värme kan överföras, och därmed få svar på flera vardagsfunderingar: Hur kan ett tungt föremål flyta? Varför ska man lägga sig ner om isen börjar knaka? Hur kan ett stort plan lyfta? Hur kommer vattnet ut i våra vattenkranar? Hur använder vi luft för att inte frysa? Varför blir silverskeden så varm i kaffekoppen?

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • använda kunskap i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Konkretisering av det centrala innehållet (vad du bör kunna):

 • Veta vad som menas med massa, tyngd och densitet och kunna i vilka enheter dessa storheter mäts i

Lufttryck:

 • Hur lufttrycket ändras beroende på höjd

 • Hur lufttrycket kan få ett plan att lyfta

 • Vad som menas med undertryck, övertryck och komprimering av gaser

 • Kunna berätta om de Magdeburgska kloten

Tryck i vätskor:

 • Skillnader i tryck beroende på djup
 • Känna till vad som menas med kommunicerande kärl och ge exempel på tillämpningar
 • Veta vad som menas med lyftkraft/Arkimedes princip och kunna göra enkla beräkningar där lyftkraften beräknas
 • Kunna ge exempel på föremål som flyter/sjunker och förklara varför 

Tryck på fasta föremål:

 • Kunna olika enheter för tryck och räkna ut det
 • Kunna ge exempel på när det är bra att öka/minska trycket och vad man kan göra för att åstadkomma detta

Värme:

 • Kunna ge exempel på när man måste/kan ta hänsyn till att olika ämnen utvidgas när det värms
 • Kunna ge exempel på hur värme kan överföras (strålning, ledning och strömning) och kunna ge exempel när detta sker
 • Kunna ge exempel på bra/dåliga värmeledare
 • Kunna ge exempel på hur man kan undvika värmeförluster
 • Veta vad som menas med ”absoluta nollpunkten”

 

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd både under timmarna och med ett avslutande prov. Det är viktigt att du gör bra laborationsanteckningar, och att du visar att du kan tolka resultaten och dra riktiga slutsatser. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapsmatris för fysik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback