Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Pedagogisk planering i modersmål polska 4-6 HT2016

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 12 oktober 2017

Syfte undervisningen i ämnet modersmål syfter till att eleverna kan utveckla sina kunskaper i och om sitt modersmål. ngen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang.

Mål

Läsa och skriva

Målen med undervisningen är att:

Elever kan läsa olika enkla texter i sitt modersmål och visa en bra läsuppfattning.
Elever kan skriva olika meningar och enkla texter med korrekt grammatik och uppbyggd.
Elever kan berätta om sina tankar,känslor och något som de själva uppleved.
Elever kan diskutera det de läst och ställa frågor till varandras klasskamrater.

 

Så här kommer vi att jobba
 
Vi kommer att läsa olika texter från lärobocker, barnböcker och skönlitteraturböcker och skapa diskution om det vi läst.
Eleverna kommer att reflektera över sina åsikter och tankar samt koppla texter till sina egna uppleveser.
Vi kommer att jobba med synonymer och motsatser så att öka evernas ordförråd.
Vi kommer att översätta meningar och enkla texter från polska till svenska och tvärtom.
Vi kommer att lära oss synonym- och motsatsord.

bedömmning

Elever ska bedömmas:

läsförståelse, hörförståelse, att skriva och tala och samtala. 

Se matriser

  


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback