Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

1 - 3

Modersmål i Albanska åk 1-3

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Vi ska arbeta på olika sätt under höst och vår terminen för att förstärka dina albanska kunskaper.Nedan finns en beskrivning på detta.

Detta arbetar vi med

 • Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på albanska
 • Synonymer och motsatser
 • Frukter och grönsaker
 • Natur och vädret
 • Färger
 • Dagar/veckor/månader/årstider
 • Bokstäver/siffror
 • Sagor/berättelser
 • Årstider
 • Att använda digitala verktyg 
 • Elevens önskemål

Mål

Målet med undervisningen är att stärka elevens albanska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet.
Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt.
 • Din förmåga att översätta Albanska ord till Svenska ord.
 • Din förmåga att lära känna albanska bokstäver.

Undervisning och arbetsformer

Vi ska läsa och skriva albanska bokstäver.Detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning. Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på albanska. Vi ska skriva albanska ord på tavlan och därmed öva på bokstäverna. Vi ska klippa och måla albanska bokstäver. Vi ska jobba och diskutera i grupp. Vi ska jobba med språkmemory på både Albanska och Svenska för att förstärka ordförrådet på både Svenska och albanska. (Frukter och grönsaker),(natur och vädret). Musik och ramsor på albanska om albanska alfabetet och dagarna.

Bedömning

I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du:

Deltar i samtal och diskussioner.
Läser och uttalar albanska bokstäver.
Uttrycker dig på ett muntligt sätt.
Deltar aktivt i samling eller liknande.

Du ska få lämna arbetsuppgifter till mig i form av en enkel läxa.

Bedömningen är baserad på ovanstående punkter och jag utgår ifrån bedömningsmatrisen nedan.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Muntligt berättande för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

Matriser i planeringen
Kopia av Nya språket lyfter - uppföljning av läs- och skrivutveckling, modersmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter