Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Sture Bokrecension "Elevens val"

Sturegymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 4 oktober 2017

Under några veckor ht 17läser eleven en egen bok de valt. De skriver läslogg och avslutas med en bokrecension.

I en bokrecension

Nu när du läst/lyssnat på en bok ska du berätta om den. Du ska skriva en sammanhållen text, bokrecension, i vilken du svarar på de uppställda frågorna nedan (exempel på hur du kan börja skriva finns i kursiv stil under varje rubrik). En recension ska inte huvudsakligen vara ett referat av en boks innehåll. Den ska berätta lagom mycket, avslöja alltså inte slutet. Den ska ge vägledning till andra som funderar på att läsa boken. Den ska också vara intressant för andra som också har läst den. Känner man igen sina egna tankar om boken? Har man ungefär samma uppfattning? Reflektionsfrågor som du kan använda om du vill lyfta din recension finns i ett avsnitt nedan. 

1. Titel - varför tror du att författaren valt just denna titel?

2. Presentation av boken - handling. Vad handlar boken om? Redogör kortfattat för handlingen.

3. Beskrivning av några av bokens viktiga personer - vilka är huvudpersonerna? Vilka egenskaper har dessa personer?

4. Beskrivning av miljön - var utspelar sig händelserna i boken? Hur beskriver författaren miljön?

5.Tid - När utspelar sig händelserna i boken?

6. Språk och stil - använder författaren ett enkelt språk som är lätt att förstå? Finns det svordomar, slang, eller ålderdomliga uttryck?

7. Sammanfattning och omdöme - vilka upplevelser har boken gett dig? Har den väckt känslor och tankar? Tycker du att boken var bra? Varför/ varför inte?

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav du kan nå med din bokrecension
Uppgifter
Bokrecension "Elevens val"

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback