Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Jordens klimatzoner

Ornäs skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 3 oktober 2017

Vi kommer att arbeta med att hitta vilka olika klimatzoner som finns på vår jord, var de ligger samt berätta om hur det ser ut i dessa zoner och vad det är som kännetecknar varje zon.

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under arbetets gång är tanken att ni ska hitta de undergrupper som finns till de fyra stora klimatzonerna i världen;

* Polarzonen

* Tempererade zonen

* Subtropiska zonen

* Tropiska zonen

vi  ska sedan leta reda på fakta kring dessa zoner och återge vad som är kännetecknade för varje zon samt förklara var i världen de finns. Vi ska också fundera på om det finns växtlighet eller djurarter som bara finns i vissa zoner och i så fall fundera på varför. Dina egna reflektioner och åsikter är det som är viktigt i det här arbetet, bortsett från rena fakta förstås.

Mål

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 

Undervisning och arbetsformer

Lärarledda genomgångar

Instuderingsfrågor

Film

Diskussion i mindre grupper

Bedömning

Vad ska bedömas?

Din egen insats på lektionerna och i diskussioner

Ditt resultat på den individuella uppgiften


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Geografi
Kunskapskrav Geografi
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback