Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

7 - 9

Blues-jazz-swing

Gylle skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 17 september 2019

Vi kommer under några veckor spela, lyssna och arbeta kring blues och jazzmusikens utveckling.

Tidsplan (preliminär) 36 - 43

Lekt.1 - Blues - spela

Lekt.2 - Bluestext

Lekt.3 - Spela upp bluestexterna - Lyssningsexempel - improvisation

Lekt.4 - Jazz/swing frågor + häfte

Lekt.5 - Spela Jazz/swing Rytm ork. mm

Lekt.6 - Repetition inför prov QR kod -mm

Lekt.7 - PROV

Förmågor att utveckla

* Eleven utvecklar kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer

* Eleven möter betydelsefulla tonsättare. låtskrivare och musikaliska verk

* Eleven får möta musik från skild genrer, epoker och kulturer det innebär även att de får möta musik som kan göra dem delaktiga i samhällets kulturliv.

Mål

* visa en allmän kännedom och fakta kunskaper av det som vi gått igenom

* Att kunna lyssna koncentrerat till musik och beskriva olika stilar, utryck, instrument.

* Delta aktivt i sång och musikspelandet

Arbetssätt, metod, material

* eleven får ett studiematerial som de arbetar utifrån

* Eleven får lyssna på musikexempel

* Eleven får sjunga och spela instrument till någon genretypisk låt.

* Eleven har möjlighet att hämta allt studiematerial kring detta område på OBL:s hemsida. (se länkarna nedanför)

 OBL hemsida

Blues-jazzhäftet

Jazzfrågor och svar

Lyssningsexempel

Bedömning

* Eleven bedöms under arbetets gång.

* Eleven kommer att få redovisa skriftligt eller muntligt de fakta och musikexempel vi går igenom och arbetar med.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Musikmatris Gylle 7-9
Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback