Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Idrott och hälsa, Svenska, Bild, NO (år 1-3), Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

2

So tema "Mitt Partille" åk 2

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 20 mars 2021

Du går i Björndammens skola som ligger i Partille kommun. Genom detta arbete skall du få lära dig mer om ditt närsamhälle Att få en överblick vad det finns för olika platser och byggnader i Partille kommun. Även att få en förståelse för att Partille har förändrats genom åren och få en förståelse för hur det kunde vara att leva här förr i tiden.

Varför ska vi arbeta med det här

Syftet med området är att eleven ska lära sig om närsamhället, Björndammen och Partille. Att få en överblick vad som finns (biblioteket, kyrkan, buss- och tågstation, yrken och verksamheter) samt en större förståelse om de centrala samhällsfunktioner som finns, t.ex sjukvård, räddningstjänst och skola. 

Syftet är även att utveckla förståelse och kunskap om livet förr i tiden och kunna nämna några likheter och skillnader mellan levnadsvillkor förr och nu. 

Det här kommer du få undervisning om

Hur är det att leva i närområdet?

Vad finns i närområdet?

Vad finns det för skillnader mellan nutid och dåtid?

Det här kommer du att lära dig

 • hur Partille kommuns vapensköld ser ut.
 • att det finns olika delar i Partille kommun.
 • om olika kända platser och byggnader i Partille.
 • hur en karta ser ut och hur man kan orientera sig med hjälp av den. -hur man använder google earth.
 • var i Sverige Partille ligger.
 • att Partille ligger i Västra götaland.
 • om Partilles egna kommunfågel Kungsfiskaren.
 • om Säveån. Varifrån den kommer och rinner ut.
 • om bävern och laxen, hur de ser ut och hur de lever.
 • hur man skriver en text med läsbar handstil.
 • skillnaden mellan faktatext och en berättelse typ saga.

Så här kommer vi att arbeta

 • gå på vandring i Partille och besöka olika platser, byggnader bland annat till biblioteket.
 • se på film och bilder från förr i tiden.
 • lyssna på berättelse om Partille.
 • skriver sagor/ texter om Partille.
 • arbeta med faktatexter och skriva och svara på frågor.
 • gemensamma diskussioner kring Partillekartan på Google earth och Google map.
 • med bild förstärker vi det vi lär oss genom att teckna och måla en bild av det vi pratat och läst och skrivit om.
 • korta föreläsningar utifrån foton med en aktivitet därefter.
 • lyssna och se på film för att sedan kunna skriva/återberätta.

Så här kommer dina kunskaper att bedömas

Läraren uppmärksammar hur delaktig du är under lektionerna och om du tar uppgifterna på allvar och visar ett engagemang. Du skall också efter arbetets slut kunna:

 • visa på en karta vart Sverige ligger och vart Partille ligger.
 • känna igen och namnge olika delar av Partille.
 • känna igen och namnge några byggnader som finns i Partille.
 • veta var biblioteket finns.
 • känna till Säveån och kunna berätta om någon av de djur som lever där.
 • känna igen Partille kommuns vapensköld och berätta om vad den föreställer.
 • berätta något om Partilles historia.
 • kunna berätta något om hur Partille har förändras över tid.

Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.

Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Matriser i planeringen
So tema "Mitt Partille" åk 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback