Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Taluppfattning år 9

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • använda och analysera matematiska begrepp.
  • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar, lösa rutinuppgifter
  • använda matematikens uttryckesformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta ska vi arbeta med (centralt innehåll):

Detta ska du kunna:

  • addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråk s. 10 - 14
  • utföra beräkningar med negativa tal s. 16 - 22
  • skriva tal i potensforms. 24 - 27
  • utföra beräkningar med tal i potensform s. 29 - 34, 36 - 47
  • se samband mellan prefix och tiopotenser 42  - 47
  • beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa s. 219 - 224
  • beräkna sannolikheten för att flera händelser ska inträffa efter varandra (träddiagram) s. 228 - 231

Begrepp

negativa tal, potensform, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, prefix, sannolikhet, gynnsamma utfall, möjliga utfall, träddiagram, beroende händelser, oberoende händelser, 

Bedömning:

Sker på skriftligt prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback