Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

GPP Bäckagårdsförskola

_Gemensamt förskola Halmstad, Halmstad · Senast uppdaterad: 3 juli 2023

Gemensam Pedagogisk Planering (GPP)

Syfte

 

 

Syftet för barnen – vad vill vi att barnen skall utforska/ uppleva/ lära (förmågor)  

Syftet för pedagogerna – utvecklingsfråga/ nyfikenhetsfråga vad behöver vi undersöka i vår verksamhet? 

 

Läroplansmål i fokus:  

  

Koppling till språkutveckling och plan mot diskriminering och kränkande behandling  

 

 

Strategier för att nå vårt mål - (ex lärmiljön, förhållningssätt, materialval, forskning m.m. )  

 

Hur involverar vi vårdnadshavarna?

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback